جستجو

بیماران

 

 واحد مدیریت اطلاعات سلامت

واحد مدیریت اطلاعات سلامت شامل پذیرش سرپایی واقع در طبقه همكف ساختمان شماره ۲، پذیرش بستری واقع در طبقه همكف ساختمان شماره ۲، پذیرش اورژانس واقع در طبقه زیرزمین ساختمان شماره ۲ و مدارك پزشكی واقع در طبقه همكف ساختمان شماره ۱ می باشد كه جمعاً دارای ۲۳ نقر پرسنل می باشد.

اهم فعالیت واحد پذیرش شامل :نوبت دهی جهت کلیه درمانگاهای بیمارستان به صورت حضوری و تلفنی، نوبت دهی بیماران جراحی، تشکیل پرونده وپذیرش کلیه بیماران سرپایی وبستری و بایگانی واسکن پرونده های سرپایی از مهم ترین فعالیت های این واحد محسوب می شود.

مدارك پزشكی: واحد مدارک پزشکی متشکل از كدگذاری، آمارو فناوری اطلاعات و سازماندهی و ذخیره سازی اطلاعات می باشد.

اهم فعالیت واحد کدگذاری شامل: بررسی کمی و کیفی اوراق پرونده های ارسالی، رفع نقص از پرونده پزشکی، كد گذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی شده بین المللی موجود، ثبت پروندهای گد گذاری شده در دفتر ثبت اسناد بیماران با تشخیص نهایی جهت پیگیری رسیدن پرونده ها، وارد نمودن پرونده های كد داده شده در سیستم کامپیوتری برای امور پژوهشی

اهم وظایف پرسنل سازماندهی و ذخیره سازی شامل: آماده سازی و تحویل پرونده های بیماران درمانگاه های فوق تخصصی، جوابگویی به بیماران (بیمه های درمانی و مكمل، پیگیری درمان، بیماران اورژانسی)، تنظیم اوراق پرونده های بستری بیماران بر اساس روشهای استاندارد، فایل نمودن پرونده های بستری بیماران ترخیص شده بعد از تنظیم و كد گذاری( بایگانی)

اهم فعالیت  واحد آمار شامل: تهیه شاخص های آماری مدارک پزشکی و ارائه به واحد حاکمیت بالینی، تهیه و تنظیم نمودارهای آماری، تهیه و تنظیم کتابچه های آماری و درمانی به صورت شش (۶) ماهه و سالیانه، تهیه نمودار فعالیت پزشکان به تفکیک ماه، امکان ، ارسال کلیه آمارهای درخواستی بر حسب نیاز مراکز

اهم فعالیت واحد مدارک پزشکی شامل :تهیه و تنظیم کتابچه فعالیت آموزشی مرکز طبی، پاسخ گویی به درخواست های مراجع قانونی، دادسراها و کلانتری، همکاری در تحقیقات پزشکان ودانشجویان، آموزش کارورزان مدارک پزشکی، همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ، همکاری با سایر دانشگاه های کشور، تهیه نشریه فعالیت درمانی به تفکیک بخش های درمانی و بالینی

 

فرآیند های واحد مدارک پزشکی :

فرآیند کدگذاری

فرآیند بازیابی پرونده پزشکی

فرآیند بخش آمار واحد مدارک پزشکی

 

همکاران

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 18 فروردين 1399.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021