جستجو

بیماران

 

 شرح وظایف  واحد تدارکات

 

 

سمت :   کارپرداز

-         کسب مجوز و دستورالعمل های لازم و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

-         استعلام حداقل بها قبل از خرید اجناس و لوازم و گزارش آن به سرپرست مربوطه .

-         تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه ای بر اساس استعلام بها طبق مفاد آئین نامه مورد عمل .

-         اطلاع دقیق و کامل از نرخ و تخفیف اجناس خریداری شده و حصول اطمینان از اینکه اجناس خریداری شده طبق مشخصات مندرج در برگ درخواست بوده و به مناسب ترین قیمت تهیه گردیده است .

-          تهیه نمونه کالا و ارایه آن به سرپرست مربوطه از نظر تطبیق با مشخصات مورد تقاضا .

-         ترتیب حمل اجناس خریداری شده به واحد .

-        تحویل اجناس خریداری شده به انبار واحد مربوطه در مقابل اخذ رسید و قبض انبار و ارایه یک نسخه از برگ درخواست جنس بانضمام فاکتور خرید و یک نسخه از برگ سفارش خرید به حسابداری واحد .  

-         گرفتن رسید از انباردار

-         کوشش در انتخاب مرغوب ترین نوع کالا و موارد مورد خریداری

-         تشریک مساعی با دیگر کارپردازان

-         تنظیم فهرست مواد و کالاهای خریداری شده با قیمت های پرداختی و انطباق اسناد با فاکتور

-         اخذ تائید از متصدیان فنی و آزمایشگاهی مبنی برانطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست

-         دریافت استعلام بها پس از تامین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم از صندوق به منظور خرید اجناس

-         تهیه گزارش از مشکلات ، فعالیت ها ، پیشرفت ها ، جهت سرپرست مربوطه

-         اجرای استانداردهای اعتبار بخشی

 

برای دریافت فایل موردنظر بر روی آن کلیک کنید

فرایند خرید

همکاران

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 18 فروردين 1399.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021