جستجو

بیمارانبه گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، به دنبال برنامه های اعتباربخشی بیمارستان، دستورالعمل ها، مستندات و الزامات اعتبار بخشی برای دسترسی کارکنان و افزایش آگاهی آنها، روی هر دستگاه رایانه به صورت شبکه قرار داده شده است. همچنین عباراتی با عنوان آیا میدانید... در زمینه برنامه اعتبار بخشی که از نکات کلیدی به شمار می آید نیز از طریق سیستم اتوماسیون برای کلیه کارکنان ارسال میشود.

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 4 بهمن 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021