جستجو

بیمارانبه گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، بیمارستان مرکز طبی کودکان مقام اول را در زمینه کنترل عفونت در بین بیمارستانهای دانشگاه تهران به خود اختصاص داد. شایان ذکر است این ارزیابی سالانه توسط معاونت درمان با توجه به چندین آیتم از جمله ارتقا در بیماریابی عفونت بیمارستانی، کامپلیانس شستشوی دست، تعداد کمیته های برگزار شده مقاومت میکروبی، مواجهه شغلی، پوشش لوازم حفاظتی و... انجام می شود که کمیته کنترل عفونت مرکز طبی کودکان با همکاری کارکنان بیمارستان توانست این رتبه را به خود اختصاص دهد.

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
شنبه 5 اسفند 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021