• بیمارستان مرکز طبی کودکان: هفت روز هفته، 24 ساعته در تمام ایام سال در خدمت کودکان بیمار
  • بیمارستان مرکز طبی کودکان (1395-1347): 48 سال خدمت به کودکان بیمار
  • رسالت بیمارستان: ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی با بهترین کیفیت بر مبنای اخلاق و رعایت اصول ایمنی به کودکان در کشور

جستجو

بیمارانگالری تصاویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، در دومین روز ارزشیابی اعتبار بخشی بیمارستان مرکز طبی کودکان در تاریخ 17 اردیبهشت ماه تیم ارزیابی از برخی بخشهای بیمارستان بازدید کردند. سپس در جلسه ای با حضور مهندس عسگری معاون فنی دفتر نظارت و رئیس اداره اعتبار بخشی وزارت بهداشت، تیم ارزیابی اعتباربخشی، رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان و کارشناسان واحدهای مختلف بیمارستان سنجه های مختلف مدیریت اجرائی بیمارستان بررسی شد.

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
سه شنبه 9 خرداد 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021