جستجو

بیماران

قابل توجه مراجعین محترم

از تاریخ اول خرداد ماه 1397 جهت رفاه و افزایش میزان رضایتمندی مراجعین، نوبت دهی درمانگاه های صبح و عصر علاوه بر تلفنی و حضوری به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، اعتباربخشی بیمارستان مرکز طبی کودکان که از 16اردیبهشت ماه با حضور تیم ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه و نماینده معاونت درمان دانشگاه آغاز شده بود پس از گذشت سه روز در تاریخ 18 اردیبهشت ماه پایان یافت.

در آخرین روز، بازدید اعتبار بخشی سایر بخشهای بیمارستان انجام شد و در جلسه جمع بندی نهایی، ارزیابان ضمن اظهار رضایت، نقطه نظرات ارشادی خود را جهت ارتقا مستمر کیفیت در بیمارستان بیان کردند. 

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 2 خرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021