جستجو

بیماران

قابل توجه مراجعین محترم

از تاریخ اول خرداد ماه 1397 جهت رفاه و افزایش میزان رضایتمندی مراجعین، نوبت دهی درمانگاه های صبح و عصر علاوه بر تلفنی و حضوری به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، در راستای ارتقای استانداردهای الزامی ایمنی بیمار، در تاریخ 26 اردیبهشت 96، تیم ایمنی بیمار با حضور مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، سوپروایزر بالینی و کارشناسان بهداشت محیط، از سرپرستار و پرسنل بخش اورژانس 1، به دلیل عملکرد مطلوب در زمینه نظارت بر لیبل زنی داروهای پرخطر و مشابه و رعایت اصول تفکیک پسماند با اهدای شاخه گل و شیرینی، قدردانی شد. 

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 2 خرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021