جستجو

بیمارانبه گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، در راستای ارتقای استانداردهای الزامی ایمنی بیمار، در تاریخ 26 اردیبهشت 96، تیم ایمنی بیمار با حضور مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، سوپروایزر بالینی و کارشناسان بهداشت محیط، از سرپرستار و پرسنل بخش اورژانس 1، به دلیل عملکرد مطلوب در زمینه نظارت بر لیبل زنی داروهای پرخطر و مشابه و رعایت اصول تفکیک پسماند با اهدای شاخه گل و شیرینی، قدردانی شد. 

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 28 اسفند 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021