جستجو

بیماران



به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، اولین تصویربرداری MRI  مرکز طبی کودکان روز شنبه هفتم مرداد ماه 1396بر روی یک کودک بستری در این بیمارستان انجام شد. 

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 1 مرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021