جستجو

بیماراننشست فصلی مدیریت بحران در بیمارستان مرکز طبی کودکان

نشست فصلی مدیریت بحران با حضور شهرداری ناحیه دو منطقه شش در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، نشست فصلی مدیریت بحران با شهرداری ناحیه دو منطقه شش روز یازدهم مرداد ماه 1396 در سالن امید مرکز طبی کودکان برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا، گزارشی از بازدید از ساختمان شماره سه از نظر آتش سوزی، وضعیت ذخیره و نگهداری منابع آب به هنگام بحران و پیگیری های انجام شده در این خصوص ارائه شد. در ادامه مصوب شد ایستگاههای آتش نشانی از بیمارستان بازدید کنند. مانور آتش نشانی برای سناریوی آتش سوزی ساختمان شماره 3 انجام شود و گزارشات این موارد به دفتر فنی دانشگاه و شهرداری ارسال شود. 

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 1 مرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021