جستجو

بیمارانبه گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، روز یکشنبه 19 شهریور 1396 آزمونهای آسکی عملی و شفاهی بورد تخصصی رشته های کودکان، عفونی و گوش و حلق و بینی و فوق تخصصی رشته های روماتولوژی کودکان و غدد کودکان در مرکز طبی کودکان برگزار شد. 

در دومین روز برگزاری آزمونها در مرکز طبی کودکان، آزمون آسکی بورد تخصصی رشته کودکان با بیش از 170 نفر شرکت کننده، رشته عفونی با بیش از 110 نفر شرکت کننده و گوش و حلق و بینی با 90 نفر شرکت کننده در مرکز جامع آزمونهای الکترونیکی مرکز طبی کودکان برگزار شد. همچنین آزمون آسکی بورد فوق تخصصی رشته روماتولوژی کودکان با حضور سه نفر شرکت کننده و غدد کودکان با 7 نفر شرکت کننده نیز به ترتیب در سالن مهارتهای بالینی و سالن قریب مرکز طبی کودکان برگزار شد.

گالری تصاویر

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 1 مرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021