جستجو

بیمارانبه گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه کمیته اخلاق پزشکی روز سه شنبه 21 شهریور 1396 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان و اعضای کمیته در سالن مهارتهای بالینی برگزار شد.

در این جلسه دکتر شمس دبیر کمیته، نتایج پیگیری مصوبات جلسه قبل را ارائه کرد. سپس لزوم بازبینی فرم های رضایت آگاهانه در مورد پروسیجرهای خاص و نظارت بر اجرای کامل آن، نظارت بر اجرای دستورالعمل منع استفاده از موبایل در اتاق های عمل و بخشهای ویژه، برنامه های آموزشی کارکنان و هیئت علمی در ارتباط با اخلاق حرفه ای و ارتباط با بیمار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 1 مرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021