جستجو

بیمارانگالری تصاویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، روز سه شنبه 21 شهریور 1396 آزمون آسکی بورد تخصصی رشته طب اورژانس در مرکز جامع آزمونهای الکترونیک مرکز طبی کودکان برگزار شد. 
در آخرین روز برگزاری آزمونها در مرکز طبی کودکان، آزمون آسکی بورد تخصصی رشته طب اورژانس با بیش از 310 نفر شرکت کننده در مرکز جامع آزمونهای الکترونیکی برگزار شد.

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 4 بهمن 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021