جستجو

بیمارانبه گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه مدیریت اجرائی روز شنبه بیستم آبان ماه 1396 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان، دکتر محمدپور معاون درمان، دکتر اشرفی معاون پژوهش، دکتر ضیائی معاون آموزش، ناجی مدیر پرستاری، دستیار ارشد و دستیار فوق تخصصی ارشد در دفتر ریاست برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسائل مرتبط با بخش اورژانس و همچنین انتصاب دکتر صدر به عنوان سرپرست و دکتر ملک زاده به عنوان معاون آموزش بخش اورژانس صحبت شد. در ادامه در خصوص تهیه فلوچارت برای صدور گواهی فوت و همچنین تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده با شکایت مسمومیت بحث و گفتگو شد.

یوسفی

همکاران

 

   

طراحی سایت
دوشنبه 30 مهر 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021