جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه تیم مدیریت اجرائی در مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه تیم مدیریت اجرائی روز شنبه یازدهم آذرماه 1396 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان و سایر اعضا در سالن مهارتهای بالینی برگزار شد. در این جلسه  در خصوص سیستم HIS بیمارستان، برنامه های آموزشی ضروری در این خصوص و پیگیری تفاهم نامه بیمارستان با دانشکده دندانپزشکی بحث و گفتگو شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
شنبه 24 آذر 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021