جستجو

بیمارانجلسه مدیریت اجرائی در مرکز طبی کودکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه مدیریت اجرائی روز شنبه شانزدهم دی ماه 1396 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان، دکتر محمدپور معاون درمان، دکتر اشرفی معاون پژوهش، دکتر ضیایی معاون آموزش، ناجی مدیر پرستاری و سایر اعضا در سالن مهارت های بالینی برگزار شد. در این جلسه موضوع ارجاع نامناسب از سایر مراکز درمانی، جلسه مشترک بیمارستان با مدیریت مالی دانشگاه، هزینه های پیوند، گزارشات داروخانه، مشکلات اورژانس طرح و در مورد هر کدام تصمیماتی اتخاذ شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
شنبه 24 آذر 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021