جستجو

بیمارانبرگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، کمیته مدارک پزشکی روز دوشنبه هجدهم دی ماه 1396 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان و سایر اعضا در سالن مهارت های بالینی برگزار شد. در این جلسه در خصوص تفکیک پرونده های بیماران اورژانس سرپایی و day care از بیماران بستری صحبت شد. ثبت کد ملی برای همه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و همچنین تشکیل و نگهداری پرونده برای تمام مراجعین به درمانگاه شیفت صبح الزامی و تاکید شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
شنبه 24 آذر 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021