جستجو

بیماران برگزاری کمیته ایمنی بیمار در مرکز طبی کودکان

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، کمیته ایمنی بیمار بیست و سوم بهمن ماه 1396 با حضور دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان، دکتر کریمی مسئول فنی، ناجی مدیر پرستاری، قریشی مسئول امور عمومی، ایمانیان هماهنگ کننده ایمنی بیمار، بهجت سوپروایزر بالینی و علمیه مسئول دفتر فنی برگزار شد. در این جلسه اقدامات اصلاحی ایمنی بیمار در شش ماهه دوم سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه ضمن بررسی اولویت RPN واحدهای بستری و پاراکلینیکی، نظارت دقیق در روند پیگیری نتایج معوق پاراکلینیکی تاکید شد.

 یوسفی 

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021