جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه شورای اجرایی دومین جشنواره پژوهشی مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه شورای اجرایی دومین جشنواره آموزشی و پژوهشی مرکز طبی کودکان روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1396 با حضور دکتر اشرفی معاون پژوهش، دکتر کدیور دبیر جشنواره، میرزائی، شريفي، بالاخانی، یوسفی و کیانمهر در دفتر معاونت پژوهشی بیمارستان برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه اطلاع رسانی به کارکنان و پزشکان از طریق سیستم اتوماسیون اداری و سایت گفتگو و تبادل نظر شد. اقدامات مورد نیاز بخش آموزشی جشنواره تعیین شد. در مورد تاریخ داوری فایلهای پژوهشی دریافت شده اظهار نظر شد.  

یوسفی

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
پنجشنبه 25 مرداد 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021