جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه شورای اجرایی دومین جشنواره پژوهشی مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه شورای اجرایی دومین جشنواره آموزشی و پژوهشی مرکز طبی کودکان روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1396 با حضور دکتر اشرفی معاون پژوهش، دکتر کدیور دبیر جشنواره، میرزائی، شريفي، بالاخانی، یوسفی و کیانمهر در دفتر معاونت پژوهشی بیمارستان برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه اطلاع رسانی به کارکنان و پزشکان از طریق سیستم اتوماسیون اداری و سایت گفتگو و تبادل نظر شد. اقدامات مورد نیاز بخش آموزشی جشنواره تعیین شد. در مورد تاریخ داوری فایلهای پژوهشی دریافت شده اظهار نظر شد.  

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021