جستجو

بیمارانبرگزاری کارگاه احیای نوزاد در بیمارستان مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، کارگاه احیای نوزاد ویژه دستیاران تخصصی سال دو روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1397 در سالن مهارت های بالینی برگزار شد. در این کارگاه که به روش عملی و چهره به چهره توسط مربیان احیای نوزاد بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد مهارتهای اولیه احیا در قالب چهار ایستگاه آموزش داده شد و سپس در قالب سناریو کار عملی فراگیران ارزیابی شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 30 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021