جستجو

بیمارانبازدید هیئت ارزشیابی رشته فوق تخصصی نوزادان از مرکز طبی کودکان

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، ارزیابی رشته فوق تخصصی نوزادان مرکز طبی کودکان روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 توسط هیئت ارزشیابی متشکل از دکتر زاهدپاشا، دکتر خسروی و پنبه ای انجام شد. ابتدا جلسه ای با حضور هیئت ارزشیابان، دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر کدیور رئیس بخش نوزادان و اعضای هیئت علمی این بخش در سالن مهارتهای بالینی برگزار شد. در این جلسه در خصوص عملکرد بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان توضیحاتی به همراه مستندات به ارزیابان ارائه شد. در ادامه ضمن بازدید از بخش مراقبت ویژه نوزادان، جلسه ای با حضور ارزشیابان و دستیاران فوق تخصصی بخش برگزار شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021