جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه کمیته سنجش و پایش کیفیت در مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه کمیته سنجش و پایش کیفیت روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه 1397 با حضور دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر توتونچیان معاون درمان، دکتر سلطانی رئیس گروه بیهوشی، شکوری سوپروایزر بالینی، کارشناسان دفتر بهبود کیفیت، سرپرستار اتاق عمل در دفتر معاون درمان برگزار شد. در این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل در خصوص بررسی علل کنسلی اعمال جراحی، شاخص کنسلی اعمال جراحی در سال 96 با رویکرد بیهوشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهایی توسط اعضا ارائه شد. از جمله راهکارهای مصوب، راه اندازی درمانگاه بیهوشی به صورت سه روز در هفته است. فرایند مراجعه بیماران کاندید جراحی به درمانگاه بیهوشی تا تعیین تکلیف نهایی تدوین و ابلاغ شود. همچنین رضایت آگاهانه بیهوشی بیماران کاندید جراحی در درمانگاه بیهوشی اخذ خواهد شد. در پایان مقرر شد فرآیند پذیرش بیماران الکتیو کاندید جراحی تدوین و ابلاغ شود. 

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 30 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021