جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه مراقبتهای حمایتی تسکینی بخش خون و آنکولوژی در مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه مراقبتهای حمایتی تسکینی روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه 1397 در اتاق کنفرانس بخش خون و آنکولوژی برگزار شد. در ابتدا دکتر کدیور گزارشی از جلسه ماه قبل وزارت بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی و همچنین جلسه اخیر بیمارستان که با حضور رئیس بیمارستان، معاون درمان و مدیر پرستاری برگزار شده بود را ارائه کرد. ارایه مراقبت های حمایتی تسکینی در بخش خون با بهره گیری از ساختار موجود توسط دکتر کوچک زاده رییس بخش خون و آنکولوژی مطرح شد. دکتر نوربخش امکان ارایه مراقبت ها در منزل را با تجارب قبلی برخی از واحدها ارائه کرد. دکتر موسوی اهمیت حمایت و صحبت با خانواده کودکان بیمار را در این موارد تشریح کرد. در پایان برنامه های آموزشی و ارایه خدمات تسکینی در این مرکز برای آینده مطرح شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 30 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021