جستجو

بیمارانبرگزاری جلسه مدیریت اجرایی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه تیم مدیریت اجرایی روز شنبه شانزدهم تیر ماه 1397 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان، دکتر توتونچیان معاون درمان، دکتر ضیایی معاون آموزش، رضا پور از واحد حراست، شکوری سوپروایزر بالینی و دریابیگی مسئول بهبود کیفیت در دفتر ریاست برگزار شد. در این جلسه در خصوص ساماندهی پارکینگ های بیمارستان، راه اندازی درمانگاه بیهوشی و برنامه های مربوط به پرونده الکترونیک بیماران بحث و گفتگو شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 30 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021