جستجو

بیماران

 

 

 بازدید گروه برون‌سپاری دانشگاه از بیمارستان مرکز طبی کودکان

گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، گروه بازرسان واحد برون‌سپاری دانشگاه به‌ منظور بررسی عملکرد واحدهای واگذارشده روز سه شنبه 20 شهریور 97 از مرکز طبی کودکان بازدید کردند.

در ابتدا جلسه ای  با حضور ارزیابان برون سپاری دانشگاه، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان، دکتر توتونچیان معاون درمان، دکتر کریمی مسئول فنی، محمودی مسئول امور اداری، شیرنژاد مسئول حسابداری، حیدری مسئول امور قراردادها، حاصلی مسئول تجهیزات پزشکی و ناصری سوپروایزر رادیولوژی در سالن مهارتهای بالینی برگزار شد مستندات بخش تصویربرداری و شنوایی شناسی به ارزیابان ارائه شد. هریک از حاضرین نظرات خود را ارائه کردند.  در پایان به منظور بررسی عملکرد واحدهای واگذار شده و همچنین کمک به بهبود عملکرد، بازدید از این دو بخش انجام شد.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 22 مهر 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021