جستجو

بیماران

 

 

 برگزاری آزمون جامع کنترل عفونت ویژه کمک بهیاران در مرکز طبی کودکان

گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، آزمون جامع کنترل عفونت ویژه کمک بهیاران روز یکشنبه سیزدهم آبان ماه 1397 با حضور کمک بهیاران بخش های مختلف توسط سوپروایزر کنترل عفونت برگزار شد. در این آزمون موارد تعاریف واژه های مرتبط با عفونت های بیمارستانی، احتیاطات استاندارد، موقعیت های بهداشت دست، محلولهای ضدعفونی کننده و گندزدا، استریلیزاسیون، مواجهه شغلی، ابزارهای بحرانی و غیر بحرانی، دفع صحیح اجسام نوک تیز و برنده، احتیاطات هوایی قطره ای و تماسی امتحان گرفته شد. هدف از برگزاری آزمون مرور مطالب ارائه شده در کلاس های آموزشهای و همچنین پایش توانمندی کمک بهیاران در زمینه کنترل عفونت بیمارستانی است.

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 22 مهر 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021