جستجو

بیماران

 

 

 برگزاری جلسه کنترل عفونت های بیمارستانی و بهداشت دست در مرکز طبی کودکان

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه کنترل عفونت های بیمارستانی با محوریت بهداشت دست روز دوشنبه 17 دی ماه 97 با حضور دکتر بدو رئیس بیمارستان، اعضای هیئت علمی بخش عفونی و سرپرستاران بخش های مختلف در سالن مهارت های بالینی برگزار شد.
در این جلسه دکتر بدو در خصوص اهمیت رعایت بهداشت دست و تاثیر آن در انتقال عفونت های بیمارستانی مطالبی را ارائه کرد. سپس چگونگی پایش بهداشت دست و آمار کمپلیانس 6 ماهه اول سال 97 توسط اسفندیاری سوپروایزر کنترل عفونت ارائه شد. در ادامه اساتید بخش عفونی مطالب و نقطه نظرات خود را بیان و راهکارهایی را برای نظارت و آموزش مداوم گروه های پزشکی ارائه کردند.
دکتر بدو شیوه های مختلف پایش در شیفت های مختلف را مطرح کرد و بارش افکار از سوی سرپرستاران و اساتید صورت گرفت.
در پایان مقرر شد با تقویت بیشتر رابطین کنترل عفونت در بخش ها، نظارت 24 ساعته برای افزایش رعایت بهداشت دست انجام شود.

 

یوسفی

همکاران

   

 

طراحی سایت
دوشنبه 22 مهر 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021