جستجو

بیماران

 

 برگزاری جلسه هیئت ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) جراحی بیماری مادرزادی قلب در مرکز طبی کودکان

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، این جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه 98 به منظور ارزیابی دوره تکمیلی تخصصی جراحی بیماری مادرزادی قلب بیمارستان با هیئت ارزشیابی متشکل از دکتر رامین بقایی، دکتر مازیار غلامپور دهگی، دکتر نادر کیوتاج و فیروزه پنبئی کارشناس دبیرخانه ی شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام شد.
در این جلسه ضمن ارائه مستندات مربوط به کوریکولوم آموزشی، عملکرد آمار یکماه اخیر سیستم HIS بیمارستانی به تفکیک ارائه شد.
سپس فرم های واحد ارزشیابی و اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت تکمیل شده در اختیار ارزیابان قرار گرفت.
در ادامه بازدید از بخش مربوطه به منظور بررسی امکانات و ظرفیت ها انجام شد.

یوسفی

همکاران

 

   

 

طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021