جستجو

بیماران

 

 بازدید کارشناسان صیانت از حقوق شهروندی از مرکز طبی کودکان

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، کارشناسان تیم ارزیابی شاخص های صیانت از حقوق شهروندی روز دوشنبه 23 دی ماه 98 از این بیمارستان بازدید کردند.
در این بازدید ابتدا نشست مشترکی با حضور کارشناسان صیانت و مسئولان بیمارستان برگزار و سپس استاندارهای صیانت از حقوق شهروندی به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه گزارش ها و مستندهای مربوط به شاخص صیانت از حقوق شهروندی، اقدامات و فرایندهای اجرایی صورت گرفته در این راستا ارائه شد.
همچنین از واحدهای آشپزخانه، درمانگاه، بخش اعصاب، آندوسکوپی و دفتر پرستاری بیمارستان بازدید به عمل آمد.
در پایان کارشناسان نقاط قوت و نقاط قابل بهبود بیمارستان را بیان کردند.

یوسفی

 

همکاران

 

   

 

طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021