جستجو

بیماران

 

 برگزاری جلسه بهبود کمی و کیفی گزارش های آماری حاصل از HIS در مرکز طبی کودکان

جلسه بهبود کمی و کیفی گزارش های آماری حاصل از HIS ها با مشارکت حوزه آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در مرکز طبی کودکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان، این جلسه روز چهارشنبه 29 بهمن 99 با حضور دکتر کاظم رهنما مدیر بیمارستان، کارشناسان مرتبط ستادی و بیمارستانی، کارشناسان آمار، فناوری اطلاعات و نماینده شرکت ارائه دهنده نرم افزار HIS، در سالن امید برگزار شد.
در این جلسه با ارائه مستندات و گزارش های مربوط به آمارهای روزانه بیماران بستری؛ امکان استخراج گزارش های آماری مورد نیاز در بیمارستان از سامانه HIS و همچنین صحت گزارش های قابل استخراج از این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.
سپس سپس چالش های مرتبط با کاربران مطرح و راه کارهای مربوطه ارائه شد.

یوسفی

همکاران

طراحی سایت
پنجشنبه 14 اسفند 1399.

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021