جستجو

بیماران

 

 

  درمانگاه داخلی اطفال

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

 

دکتر بهار اله وردی فوق تخصص گوارش

 

 

 

شنبه و چهارشنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر شیرزادی فوق تخصص ریه کودکان

 

 

 

 شنبه، دوشنبه و سه شنبه  از ساعت 8 تا 12 با تعیین وقت قبلی

یکشنبه و دوشنبه از ساعت 13 با تعیین وقت قبلی 

 

 

 دکتر عصاری 

 

 

 یکشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 با تعیین وقت قبلی 

شنبه و چهارشنبه از ساعت 13 با تعیین وقت قبلی 

 

 

دکتر عبدالصالحی 

 

 

چهارشنبه از ساعت 13 با تعیین وقت قبلی

 

 دکتر شریفی

 

سه شنبه از ساعت 13 با تعیین وقت قبلی  

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
جمعه 4 بهمن 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021