جستجو

بیماران درمانگاه داخلی اطفال

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

 

دکتر بهار اله وردی فوق تخصص گوارش

 

 

 

شنبه، یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر ایران ملک زاده متخصص کودکان

دکتر پریسا رحمانی متخصص کودکان

دکتر ریحانه محسنی پور متخصص کودکان

دکتر طراوت صدرالسادات متخصص کودکان

 

دکتر عصاری

 

 

 شنبه از ساعت 13:30-19 با تعیین وقت قبلی

یکشنبه از ساعت 13:30-19 با تعیین وقت قبلی

دوشنبه از ساعت 13:30-19 با تعیین وقت قبلی

سه شنبه از ساعت 13:30-19 با تعیین وقت قبلی

 

چهارشنبه و پنج شنبه صبح ها با تعیین وقت قبلی

چهارشنبه عصر از ساعت 13:30-19 با تعیین وقت قبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
سه شنبه 29 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021