جستجو

بیماران

 

 

  درمانگاه کلیه

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

  

دکترفهیمی فوق تخصص کلیه

 

  

   شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

                 دکتر بهناز بازرگانی فوق تخصص کلیه

 

  سه شنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

  دوشنبه  عصر از ساعت 13:30- 19 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر مستانه مقتدری فوق تخصص کلیه

 

 

یکشنبه از ساعت 8 تا 12  با تعیین وقت قبلی

شنبه و دوشنبه عصر از ساعت 13:30- 19 با تعیین وقت قبلی

 

 

 دکتر آرش عباسی فوق تخصص کلیه

 

 

  دو شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

  یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت 13:30- 19 با تعیین وقت قبلی

 

              دکتر عسگریان فوق تخصص کلیه

 

شنبه از ساعت 8 تا 12  با تعیین وقت قبلی 

شنبه و پنج شنبه از ساعت 13 با تعیین وقت قبلی

                   

       

 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
جمعه 4 بهمن 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021