جستجو

بیماران 

درمانگاه قلب

نام پزشک

ساعت و روز درمانگاه

  دکتر احسان آقایی فوق تخصص داخلی قلب

 دوشنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

شنبه و دوشنبه و چهرشنبه عصر ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر علی اکبر زینالو فوق تخصص داخلی قلب

  

 یکشنبه و پنج شنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر اله ملکان راد فوق تخصص داخلی قلب

 

شنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

شنبه و سه شنبه عصر ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر کیهان صیادپور فوق تخصص داخلی قلب

 

چهارشنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت18-14 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر رضا شعبانیان فوق تخصص داخلی قلب

 

سه شنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

شنبه، یکشنبه و سه شنبه عصر ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

   

 

 

 

 

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
سه شنبه 29 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021