جستجو

بیماران

 

 

  

درمانگاه قلب

نام پزشک

ساعت و روز درمانگاه

 

  دکتر احسان آقایی 

 

 دوشنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر علی اکبر زینالو 

  

 یکشنبه و پنج شنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر الهه ملکان راد 

 

شنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

شنبه و سه شنبه عصر ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

دکتر کیهان صیادپور 

 

چهارشنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

دوشنبه و چهارشنبه عصر ساعت18-14 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر رضا شعبانیان

 

سه شنبه ساعت 13-9 با تعیین وقت قبلی

شنبه، یکشنبه و سه شنبه عصر ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

   

 دکتر رجبی 

 

سه شنبه ها عصر با تعیین وقت قبلی

 

 

 

دکتر مجنون

 

دوشنبه و چهارشنبه عصر با تعیین وقت قبلی 

 

 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
جمعه 4 بهمن 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021