جستجو

بیماران

 

 

  درمانگاه داخلی اعصاب

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 
دکتر محمودرضا اشرفی

 

سه شنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 
دکتر غلامرضا زمانی 

  

شنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 
دکترمحمود محمدی 

 

 یکشنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر علیرضا توسلی 

 

 

دوشنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

شنبه، یکشنبه و دوشنبه عصر از ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر رضا شروین بدو 

 

 

چهارشنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

سه شنبه و چهارشنبه عصر از ساعت 18-14 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر یارعلی

 

چهارشنبه عصرها با تعیین وقت قبلی 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
شنبه 28 دي 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021