جستجو

بیماران

 

 

  

 درمانگاه دندانپزشکی

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

   دکتر احسان قدسی 

 

 

دکتر نازلی یاراحمدی

 

    روزهای  شنبه الی چهارشنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

   روزهای  شنبه الی چهارشنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
شنبه 28 دي 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021