جستجو

بیماران

 

 

  

 درمانگاه جراحی

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

 

دکتر بهار اشجعی 

 

 

چهارشنبه و پنجشنبه صبح با تعیین وقت قبلی 

شنبه ، یکشنبه و سه شنبه عصر با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر هدایت ا.... نحوی

 

 

بکشنبه و سه  شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

دوشنبه عصر از ساعت 19-13:30 با تعیین وقت قبلی

 

 

               دکتر مریم قوامی 

     

 

   دو شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

   چهارشنبه عصر از ساعت 16 با تعیین وقت قبلی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
شنبه 28 دي 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021