جستجو

بیماران 

 درمانگاه جراحی

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

 

دکتر بهار اشجعی فوق تخصص جراحی

 

 

چهارشنبه صبح با تعیین وقت قبلی 

شنبه ، یکشنبه و سه شنبه عصراز ساعت 19-13:30  با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر هدایت ا.... نحوی فوق تخصص جراحی

 

 

بکشنبه و سه  شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

دوشنبه عصر از ساعت 19-13:30 با تعیین وقت قبلی

 

 

           دکتر مریم قوامی فوق تخصص جراحی

         دو شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

         چهارشنبه عصر از ساعت 16 با تعیین وقت قبلی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
سه شنبه 29 آبان 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021