جستجو

بیماران 

 درمانگاه جراحی کلیه و مجرای ادرار (ارولـوژی)

 نام پزشک

 ساعت و روز درمانگاه

 

 

دکتر عبدالمجید کجباف زاده متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

سه شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر حمید ارشدی متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

سه شنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

 

 دکتر محمد قهستانی متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

 

 یکشنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 چهارشنبه عصر از ساعت 19-15:30 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر امیرحسین محبوبی متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

شنبه و پنجشنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
جمعه 30 شهريور 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021