جستجو

بیماران

 

 

  

 درمانگاه جراحی کلیه و مجرای ادرار (ارولـوژی)

نام پزشک 

ساعت حضور 

 

 

دکتر عبدالمجید کجباف زاده متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

سه شنبه از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

 

 دکتر پویا حکمتی متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 8 تا 12 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر حمید ارشدی متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

سه شنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 

  

 دکتر محمد قهستانی متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

 یکشنبه  از ساعت 12-8 با تعیین وقت قبلی

 چهارشنبه عصر از ساعت 19-15:30 با تعیین وقت قبلی

 

 

دکتر امیر حسین امیر زرگر متخصص جراحی و مجاری ادراری

 

 

یکشنبه ها عصر با تعیین وقت قبلی

 

 

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
شنبه 28 دي 1398.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021