جستجو

بیماران
آموزش و مديريت کارکنان   Education and  Staff Management


همانطور كه از نام اين محور پيداست به كاركنان به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجهي ويژه نموده و در زمينه هاي طراحي خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و قراردادهاي كاري، پایش عملکرد کارکنان، توسعه ي آنها و آموزش و یادگیری فعاليت مي كند. مديريت کارکنان، به موضوعاتی می‌پردازد که مهمترين منبع ارائه خدمات بالينی (کارکنان) را در راستای اهداف حاکميت خدمات بالينی قرار دهد. مطمئناً رسيدن به اهداف ”کيفيت“ و ”پاسخگويي“ در خدمات بالينی، بدون اعمال مديريت صحيح و اصولی بر کارکنان امکانپذير نيست. از همين روست که مديريت کارکنان به عنوان يکی از ارکان حاکميت خدمات بالينی شناخته شده است

 از طرف دیگر آموزش كاركنان سازمان را موظف مي كند تا به تخصیص زماني جهت آموزش کارکنان، تدوين استراتژی و برنامه عملی مشخص، دسترسی مناسب و مرتبط تمامي كاركنان به امكانات آموزشي، مدیریت آموزش و استفاده از نتایج برنامه هاي توسعه فردي جهت برنامه ریزی آموزشی توجه ويژه اي داشته باشد. آموزش مداوم بر اساس نيازهای حرفه ای پرسنل از اصول مهم CG است.اين کار را می شود با روش های مصاحبه و پرسش نامه و در عين حال با استفاده از نياز های هر شغل انجام داد.

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021