جستجو

بیمارانتعامل با بیمار و جامعه    Patient and public involvement


در اين محور به مسائلي چون اهميت ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی، توجه به بیمار بعنوان شریک و درگير كردن او در امر درمان و ايجاد فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی پرداخته مي شود. بر اساس اين محور بيمارستان بايستی فرايند رسيدگی به شکايات را به منظور افزايش وفاداری،‌ رضايت بيماران و نيز بهبود کيفيت خدمات به گونه ای کارا و اثربخش طرح ريزی و طراحی نمايد.

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021