جستجو

بیمارانمنشور حقوق بیمار

محور اول

 دریافت مطلوب خدمات سلامت در مناسب ترین زمان توام با احترام و فارغ از هر گونه تبعیض، حق بیمار است.

 

محور دوم

 ارائه اطلاعات شامل روش های تشخیصی و درمانی، معرفی اعضای گروه درمانی و هزینه قابل پیش بینی باید به میزان کافی و به نحو مطلوب در اختیار بیمار و والدین قرار گیرد.

 

محور سوم

حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه بیمار و والدین در دریافت خدمات سلامت و شرکت در طرح های پژوهشی باید محترم شمرده شود.

 

محور چهارم

ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز داری باشد مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد، همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق بیمار است مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت پزشکی باشد.

 

محور پنجم

 دسترسی به نظام كارآمد رسیدگی به شكایات حق بیمار و ولی قانونی اوست.

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021