جستجو

بیمارانمديريت خطر    Risk Management

آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پيگيري رویدادهای نامطلوب است.
تعاريف:

 •  مخاطره - هر وضعيت واقعی يا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بيماری يا مرگ افراد ،آسيب ياتخريب يا از دست دادن تجهيزات ودارايی سازمان شود
 •  ريسک - احتمال مخاطره يا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسيب
 •  شدت – نتيجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسيب به اموال ، و يا ديگر موارد مضری که می تواند اتفاق بيفتد
 •  احتمال - احتمال رخ دادن يک رويداد

تعريف مديريت ريسک در حوزه سلامت :
انجام فعاليت های بالينی و اداری برای شناسايی ، ارزيابی ، و کاهش خطر آسيب به بيماران ، کارکنان ، و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان.
سطح ريسک :

 •  ناچيز : هيچ عملی مورد نياز نيست
 •  قابل تحمل : هيچ کنترل بيشتری مورد نياز نيست
 •  متوسط : اقدامات کاهش خطر بايد اجرا شود
 •  اساسی : فعاليت بايد تا زمانی که ريسک کاهش يابد شروع نشود.

تحمل ناپذير :فعاليت بايد تا زمانی که ريسک کاهش يابد شروع نشود و اگر کاهش ريسک امکان پذير نيست فعاليت به کلی انجام نگردد
رويکرد مديريت ريسک:

 •  رويکردهای "واکنشی" و "بلادرنگ”
 •  آموختن از چيزهايی که اشتباه انجام شده است (واکنشی)
 •  جلوگيری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می کنند تاثير می گذارد (بلادرنگ) 

شرح وظایف رابطین ایمنی بیمار

چک لیست ارزیابی استاندارد الزامی ایمنی بیمار

لیست اقدامات تشخیصی تهاجمی،درمانی تهاجمی

اصول صحیح دارودهی به بیمار

نام بخشها و بخشهای پشتیبان تجهیزات ضروری

فهرست آنتی دوت های ترجیحی برای هر تخصص جداگانه

فرم خطاهای پزشکی و پرستاری

فرم گزارش خطای نزدیک به وقوع

فرم انتقال یا جابجایی بیمار بدحال در داخل و خارج بیمارستان

فرم گزارش داوطلبانه خطا و حوادث ناخواسته درمانی جهت واحدهای پاراکلینیکی

فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران 

فرم گزارش خطا و عوارض ناخواسته جهت گروه پزشکی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021