جستجو

بیماراناستفاده از اطلاعات    Use of information


استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت جامع آن، ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران و برقراري ارتباط با برنامه های آینده در اين محور مورد بررسي و توجه است.
هدف استفاده از مديريت اطلاعات در حاکميت بالينی نظام سلامت شامل موارد ذيل می باشد:
بهبود دسترسی به معيار شاخص های بالينی تعيين شده
توافق بر روی شاخص های عملکرد بالينی هر متخصص
ايجاد بانک اطلالاعاتی و برنامه انتشاراتی
هماهنگی با اصول حفاظت از اطلاعات
بهبود ارتباطات داخلی

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021