جستجو

بیمارانمميزی بالينی    Clinical Audit


تعريف :مميزی بالينی فرايندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کيفيت خدمات سلامت در يک حيطه مشخص می پردازد.
مميزي باليني در حقيقت آنچه در سيستم در حال انجام است را به طور مرتب منعکس مي كند. از ديگر وظايف اين محور معرفی فعالیتها و واحدهای برتر و عالي در سطح سازمان مي باشد. با اين وجود مميزي باليني بايد واقع گرایانه همراه با بررسی منابع مورد نیاز باشد. در واقع مميزی بالينی جنبه های مختلف طبابت فعلی اعم از تشخيص،درمان،مراقبت از بيماران و نحوه استفاده از منابع را مورد بررسی قرار داده و با استاندارد ها مقايسه می کند و با شناسايی و رفع تفاوت ها و نقص ها در جهت انطباق انها با بهترين طبابت ممکن اقدام نمايد.اين استاندارد ها که جنبه های قابل سنجش مراقبت از بيمار را تعريف می کنند بايد همواره مبتنی بر شواهد باشند.
حيطه های مميزی بالينی
ساختار: مجموع منابعی است که سيستم را قادر به ارائه خدمت يا مراقبت درمانی می‌سازد.
فرايند: خود فرايند ارائه خدمات درمانی- مراقبتی و روشهای آن است.
نتيجه: اثر نهايی فعاليت های انجام شده بر سلامتی و کيفيت زندگی دريافت کنندگان خدمات

همکاران

   

 

طراحی سایت
يكشنبه 25 آذر 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021