جستجو

بیماراناثربخشی بالينی    Clinical Effectiveness


اثر بخشی بالینی همانا استفاده از بهترین دانش، برگرفته از پژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندهاو نتایج مطلوب مراقبت از بیماران مي باشد.
دستيابی به اثربخشی بالينی از طريق مجموعه ای از فعاليتهای ارتقای کيفيت زير امکانپذير است:
- شواهد علمی و به روز، راهکارهای بالينی، دستورالعملها و استانداردهای علمی برای تعيين و ارائه بهترين روش مراقبت و درمان
- ابزارهای ارتقا کيفيت (مانند چرخه مميزی بالينی، چرخه های سريع ارتقای کيفيت و ...)
- ارزيابی مستندات و ... به منظور تعيين هزينه اثربخش بودن خدمات و مراقبتها

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021