• سال نو مبارک
  • بیمارستان مرکز طبی کودکان (1395-1347): 48 سال خدمت به کودکان بیمار
  • بیمارستان مرکز طبی کودکان: هفت روز هفته، 24 ساعته در تمام ایام سال در خدمت کودکان بیمار
  • رسالت بیمارستان: ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی با بهترین کیفیت بر مبنای اخلاق و رعایت اصول ایمنی به کودکان در کشور

جستجو

بیمارانواحد پرستاری

 از جمله اهداف این واحد، بهبود كیفیت خدمات پرستاری و واحدهای تحت پوشش، ارتقاء‌ روشهای نظارت و ارزشیابی خدمات پرستاری، برآورد تأمین و توزیع كادر پرستاری در واحدهای تحت پوشش،‌ ارتقاء‌ كمی و كیفی برنامه ‌های آموزش ضمن خدمت كادرپرستاری، استقرار برنامه جامع تكریم حقوق بیمار و حفظ حریم مددجو در واحدهای تحت پوشش، استقرار نظام جامع آموزش سلامت به مددجو در واحدهای تحت پوشش، همكاری با وزارت متبوع، نهادهای سیاستگذار و سایر دانشگاههابا توجه به بدنه كارشناسی قوی و دسترسی آسان به اطلاعات و متون علمی است.

كادر پرستاری این مركز شامل مدیر خدمات  پرستاری، سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر سلامت مدد جو، سوپروایزر كنترل عفونت، سر پرستار، پرستار، بهیار و كمك بهیارمی باشد كه با عنایت به پیشرفت روزافزون سطح دانش و آگاهی های عمومی و تخصصی جامعه و نیز تنوع و گستردگی خدمات پرستاری، در حیطه های مختلف و با تكیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استا ندارد های مراقبتی مشغول انجام وظایف خود می باشند.

 

آخرین به روز رسانی بهمن 95

همکاران

 

 

   

 

طراحی سایت
پنجشنبه 10 فروردين 1396.

 

آمار بازدیدکنندگان

 
 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61475 - 021