جستجو

بیماراندفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری در چند حوزه فعالیت داشته که به تفکیک به آنها اشاره می شود :

  1. ساماندهی سوپروایزرهای دفتر و جایگزینی آنان بدلیل بازنشسته شدن تعدادی از همکاران
  2. هماهنگی با اداره طرحدر جهت جذب نیروها در هر فصل
  3. مصاحبه و جذب و توزیع نیرو ها در رده های مختلف درمانی بنا بر نیاز بخشها
  4. اجرای طرح عملکردی حق مشارکت در سیستم پرستاری
  5. پذیرش درخواست جابه جایی پرسنل پرستاری و انجام اقدامات لازم در این خصوص
  6. ساماندهی تحویل و تحول داروهای مخدر و پوکه های استفاده شده با داروخانه
  7. ارزیانی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و توزیع آنها در بخش های مختلف
  8. مشارکت و مشاوره در طرح های عمرانی و توسعه بیمارستان
  9. برنامه ریزی جهت اجرای قانون ارتقاء بهره وری
  10. تشکیل کمیته های مختلف پرستاری شامل کمیته حق مشارکت ، توانمندسازی ، نیروی انسانی ، آموزش ، تشویق و تذکر

آدرس دفتر پرستاری : طبقه همکف ساختمان شماره 1

تلفن : 38-61472037 و 66930068

 

اسامی پرسنل دفتر پرستاری مرکز طبی کودکان

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

 

 

تهمینه ناجی

 

مدیر پرستاری

 

کارشناس پرستاری

 

 

مریم شکوری قاسم آبادی

 

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

 

 

لیلا سادات هاشمی

 

سوپروایزر آموزشی

 

کارشناسی ارشد آناتومی

 

 

شهین شفیعی درمیان

 

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

 

 

الهام ابراهیمی میمند

 

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

 

 

فهیمه بهجت ذوالپیرانی

 

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

 

 

شاپور قدیمی

 

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

 

 

سید قاسم کیایی

 

سوپروایزر بالینی

 

کارشناس پرستاری

 

 

طاهره خان محمدزاده

 

سوپروایزر آموزش سلامت مددجو

 

کارشناسی ارشد پرستاری- ویژه نوزادان

 

فاطمه اسفندیاری

 سوپروایزر کنترل عفونت

 

کارشناس پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

همکاران

   

 

طراحی سایت
چهارشنبه 3 بهمن 1397.

 

آمار بازدیدکنندگان


 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021