جستجو

بیماران

 

 فرم های مصوب واحد پرستاری

 

شرح وظایف پرسنل پرستاریمصوب معاونت درمان/  PDF

فرم درخواست داروی مخدر از دفتر پرستاری/    PDF 
فرم درخواست جابه جایی پرسنل بین بخش ها(مدت انتظار 6 ماه)/   PDF 
فرم ارسال اخبار /   PDF 

 

همکاران

طراحی سایت
پنجشنبه 14 اسفند 1399.

آمار بازدیدکنندگان

 
آدرس : تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر محمد قریب ، جنب بیمارستان امام خمینی(ره) ، پلاک ۶۲،مرکز طبی کودکان

تلفن : 61479-021