بخش خون

رئیس بخش: دکتر لیلی کوچک زاده

سرپرستار بخش: خانم ماریا شعبانی

تعداد تختها: 20 تخت

موقعیت مکانی:ساختمان شماره 1- ورودی A- طبقه اول

بخش خون مرکز طبی کودکان در ضلع غربی ساختمان شماره یک واقع شده و از جمله فعالیت های این بخش می توان به پذیرش و درمان بیماری هایی نظیر بدخیمی های خونی شامل لوسمی و لنفوم، انواع هموفیلی ها، لنفادنوپاتی، اختلالات پلاکتی و آنمی ها و بتا تالاسمی اشاره کرد.
آموزش بیماریهای هماتولوژیک،‌ ترانسفوزیون خون و فرآورده های انکولوژی، شیمی درمانی و عوارض آنها به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی از دیگر فعالیت های بخش خون است. 
در درمانگاه سرپایی برای بیماران انکولوژی، هماتولوژی به صورت پی گیری بیماران قبلی و شیمی درمانی سرپایی و انجام مغز استخوان و شیمی درمانی داخل نخاعی ارائه خدمت می شود.
آزمایشگاه رنگ آمیزی مغز استخوان های انجام شده و آموزش هماتولوژی مغز استخوان به دستیاران پاتولوژی بر حسب مراجعه در این مرکز صورت می پذیرد.