گام شماره 1
همکارگرامی
باسلام
این پرسشنامه براساس نمره 0 تا 100 جهت سنجش رضایتمندی کارکنان بیمارستان طراحی شده است. خواهشمند است با دقت نمرات پیشنهادی خود را برای هر یک از سوالات وارد کرده و ما را در جهت شناسایی مسائل و مشکلات این بیمارستان یاری فرمائید.
"پس از تکمیل پاسخگویی به سوالات بر روی دکمه ارسال فرم کلیک نمایید."
گام شماره 2
گام شماره 3
گام شماره 4