بخش عفونی

رئیس بخش: دکتر ستاره ممیشی

سرپرستار بخش: خانم راحله قاسمی

تعداد تختها: 24 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره1-ورودی الف- طبقه همکف

بخش عفونی بیمارستان در سال ۱۳۴۷همزمان با افتتاح مرکز طبی کودکان تاسیس شد. این مرکز با بهره گیری از اساتید مجرب بر حسب نیاز جامعه علاوه بر خدمات آموزشی و درمانی در زمینه فعالیت های پژوهشی نیز فعال بوده است. فعالیت آموزشی فوق تخصصی این بخش از سال ۱۳۶۸ آغاز شد.
از جمله فعالیت های این بخش می توان به برنامه درمانی و پیگیری چگونگی پاسخ به آن، انجام مشاوره های بالینی متعدد در سایر بخشها، درمان بیماران سرپایی در برنامه درمانگاه صبح و عصر با حضور فراگیران اشاره کرد.