بخش مراقبت های ویژه کودکان

رئیس بخش: دکتر مسعود محمدپور

تعداد تخت ها: 31 تخت

در این بخش از طریق پزشکان متخصص، فوق تخصص، کادر پرستاری مجرب و نیروی پشتیبانی کارآمد در سه واحد مجزا به بیماران بدحال که نیازمند مراقبت های پزشکی و پرستاری حیاتی و پیشرفته می باشند، خدمات موثر، ایمن و مطلوب ارائه می شود. آموزش و توانمندسازی دستیاران تخصصی و فلوشیپ و برگزاری کلاس های آموزشی برای سایر گروه های هدف نظیر فراگیران، بیماران و همراهان آن ها، بخشی دیگر از ماموریت علمی و درمانی این بخش می باشد.  

واحدهای بخش مراقبت ویژه شامل:

بخش مراقبت ویژه  PICU

سرپرستار بخش: خانم فرشته قوین چیان

تعداد تخت ها: 10 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 1، ورودی الف،  طبقه اول

مراقبت ویژه کودکان که می توان گفت قدیمی ترین بخش مراقبت ویژه اطفال کشور نیز می باشد، در ساختمان اصلی بیمارستان جا نمایی شده و شامل ۱۰ تخت و ۲ اتاق ایزوله است. با توجه به بار مراجعه و سطح تخصصی ارائه خدمات، این بخش در تواتر مختلف بهسازی و بازطراحی شده و با بهره گیری از به روز ترین تکنولوژی و تجهیزات پزشکی، در این بخش خدمات با کیفیتی به بیماران ارائه می شود.

بخش مراقبت های ویژه اورژانس (EICU)

سرپرستار بخش: خانم فرزانه رادمهر

تعداد تختها: 9 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 2،  مجاور اورژانس

بخش مراقبت ویژه اورژانس در خرداد ماه سال 1388 در جنب بخش اورژانس، درمانگاه های داخلی سابق و بخش تصویربرداری و رادیولوژی تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این بخش با بهره گیری از ظرفیت علمی اساتید و با استفاده از ظرفیت تجهیزات پزشکی روزآمد، خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه ارائه می گردد. این بخش در دوران همه گیری کووید-19 در زمینه ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کرونا فعال بوده است.

بخش مراقبت های ویژه شیرخواران   Infant ICU

سرپرستار بخش: خانم ژیلا قاسمی

تعداد تختها: 12 تخت

موقعیت مکانی: ساختمان شماره 1، ورودی الف، طبقه اول

با توجه به گسترش روز افزون بیماران نیازمند به مراقبت ویژه و ارجاع بیماران از سراسر کشور، گسترش تخت های مراقبت ویژه امری اجتناب ناپذیر بود. در راستای ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به بیماران، بخش مراقبت ویژه شیرخواران در سال 1395 با کمک خیرین تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. این بخش شامل 11 تخت و 1 اتاق ایزوله است.